Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

Πάντα πρώτα ο άνθρωπος, με σωστή διάγνωση, κατάλληλη θεραπεία, δίνοντας έμφαση στις Ελάχιστα Επεμβατικές Τεχνικές

Οστεοπορωτικά Κατάγματα Μεταστατικά Κατάγματα

Τα κατάγματα των σπονδύλων τα οποία σημειώνονται σε έδαφος οστεοπόρωσης ονομάζονται Οστεοπορωτικά Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης (ΟΚΣΣ)

Τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα συσχετίζονται με την εμφάνιση μεταστάσεων στη ΣΣ 

Είναι μια ελάχιστα επεμβατική, ασφαλής και αποτελεσματική επέμβαση που διενεργείται από εξειδικευμένο ορθοπαιδικό χειρουργό σπονδυλικής στήλης για την θεραπεία των καταγμάτων της σπονδυλικής στήλης σε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οστεοπορωτικά Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

Η οστεοπόρωση αποτελεί μία χρόνια πάθηση η οποία χαρακτηρίζεται από ελάττωση της οστικής πυκνότητας και ποιότητας, με αποτέλεσμα τον ευκολότερο τραυματισμό του σκελετού.

Τα κατάγματα των σπονδύλων τα οποία σημειώνονται σε έδαφος οστεοπόρωσης ονομάζονται Οστεοπορωτικά Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης (ΟΚΣΣ). Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των καταγμάτων αυτών είναι ότι εμφανίζονται αυτόματα ή ως αποτέλεσμα τραυματισμών ελάχιστης ενέργειας (π.χ. πτώσεις εξ’ ιδίου ύψους).

Τα ΟΚΣΣ συνιστούν ένα υπολογίσιμο παράγοντα νοσηρότητας αλλά και υποβάθμισης της ποιότητας ζωής των ασθενών σε παγκόσμιο επίπεδο. Στοιχεία δείχνουν ότι περίπου ένας στους πέντε ανθρώπους ηλικίας 50 ετών και άνω θα εμφανίσουν ένα ΟΚΣΣ κατά τη διάρκεια της ζωής τους, ενώ η πιθανότητα αυτή αυξάνεται με την πάροδο της ηλικίας.

Επιπροσθέτως, η παρουσία ενός ΟΚΣΣ σε έναν ασθενή αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης ενός νέου ΟΚΣΣ κατά 4-5 φορές σε σύγκριση με τον γενικό πληθυσμό, στοιχείο το οποίο θα πρέπει να αξιολογείται στην αντιμετώπιση και παρακολούθηση των ασθενών αυτών.

Ο θεραπευτικός στόχος σε ασθενείς με ΟΚΣΣ είναι η ταχεία και ασφαλής επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες, με απώτερο σκοπό την επανάκτηση του προηγούμενου επιπέδου ποιότητας ζωής.

Επί του παρόντος, ο πλέον σύγχρονος και ασφαλής τρόπος αντιμετώπισης των ΟΚΣΣ είναι η αντιμετώπιση με διαδερμικές, ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές.

Οι τεχνικές, αυτές, απαρτιζόμενες κατά βάση από τη Σπονδυλοπλαστική και την Κυφοπλαστική, διενεργούνται υπό τοπική αναισθησία και ελεγχόμενη καταστολή. Επιπλέον, παρουσιάζουν επιπρόσθετα σημαντικά πλεονεκτήματα όπως η μικρή διάρκεια του χειρουργείου, η ελάχιστη διεγχειρητική αιμορραγία, η βραχεία νοσηλεία των ασθενών -οι οποίοι εξέρχονται από το νοσοκομείο εντός 4-5 ωρών από την παρέμβαση-, ο σημαντικός περιορισμός του πόνου αλλά και η ταχεία επιστροφή στις καθημερινές δραστηριότητες.

Επομένως, η αντιμετώπιση των ασθενών με ΟΚΣΣ με σύγχρονες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές είναι πλέον εφικτή, οδηγώντας επιστημονικά τεκμηριωμένα σε βελτίωση του πόνου, της λειτουργικότητας αλλά και της γενικότερης ποιότητας ζωής των ασθενών.

 

Μεταστατικά Νεοπλάσματα και Κατάγματα Σπονδυλικής Στήλης

Οι μεταστατικές βλάβες αποτελούν το συχνότερο τύπο όγκων της Σπονδυλικής Στήλης (ΣΣ), αποτελώντας το 90% όλων των νεοπλασμάτων αυτής.

Τα πρωτοπαθή νεοπλάσματα τα οποία συσχετίζονται με την εμφάνιση μεταστάσεων στη ΣΣ είναι κατά σειρά συχνότητας αυτά του μαστού, του πνεύμονα, του προστάτη αδένα, των νεφρών, της γαστρεντερικής οδού και του θυρεοειδούς αδένα. Ένα αξιοσημείωτο χαρακτηριστικό των μεταστατικών νεοπλασμάτων της ΣΣ είναι ότι μπορούν σε ένα ποσοστό 20% να επεκτείνονται εντός του σπονδυλικού σωλήνα και να συμπιέζουν το νωτιαίο μυελό ή/και τις νευρικές ρίζες, με αποτέλεσμα την εμφάνιση μυϊκής αδυναμίας, αισθητικών διαταραχών ή/και ακράτειας ούρων/κοπράνων στους πάσχοντες ασθενείς.

Η πλειοψηφία των μεταστάσεων της ΣΣ χαρακτηρίζονται ως οστεολυτικές, καθώς διαταράσσουν την φυσιολογική αρχιτεκτονική του οστίτη ιστού των σπονδύλων με εξασθένιση της οστικής αντοχής. Αυτό έχει ως συνέπεια την αυξημένη πιθανότητα εμφάνισης καταγμάτων, τα οποία μπορούν να εμφανιστούν αυτόματα ή ως αποτέλεσμα τραυματισμών χαμηλής ενέργειας (π.χ. πτώση εξ’ ιδίου ύψους). Στοιχεία καταδεικνύουν ότι η πιθανότητα αυτή κυμαίνεται από 8-25%, εξαρτώμενη από τα χαρακτηριστικά του πρωτοπαθούς νεοπλάσματος. Σε κάθε περίπτωση, το κυρίαρχο κλινικό χαρακτηριστικό των ασθενών με μεταστατικά κατάγματα ΣΣ είναι ο προοδευτικά επιδεινούμενος και μη υφιόμενος με τις συμβατικές συντηρητικές μεθόδους πόνος, ο οποίος προκαλεί συνήθως σοβαρή έκπτωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των ασθενών σε λειτουργικό αλλά και ψυχοκοινωνικό επίπεδο.

Οι θεραπευτικοί στόχοι στους ασθενείς με παρουσία μεταστατικών καταγμάτων της ΣΣ είναι κατά βάση η ύφεση του πόνου, η δομική σταθεροποίηση της ΣΣ, η διατήρηση της νευρολογικής λειτουργικότητας αλλά και η διατήρηση ενός υψηλού επιπέδου ποιότητας ζωής των ασθενών.

Τηρουμένου του γεγονότος ότι δεν συντρέχουν έτερες κλινικές συνθήκες όπως η ύπαρξη αστάθειας ή επιπλεγμένων σοβαρών καταγμάτων με συμπίεση του νωτιαίου μυελού ή/και των νευρικών ριζών, η αντιμετώπιση των μεταστατικών καταγμάτων της ΣΣ μπορεί να διενεργηθεί με σύγχρονες, αναίμακτες και ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές. Οι χειρουργικές αυτές τεχνικές, αντιπροσωπευόμενες από την Σπονδυλοπλαστική και την Κυφοπλαστική, παρέχουν δομική σταθεροποίηση της ΣΣ και κλινικά αποδεδειγμένη ελάττωση του πόνου.

Επιπροσθέτως, κριτικής σημασίας είναι το γεγονός ότι μπορούν να διενεργηθούν υπό τοπική αναισθησία και ελεγχόμενη καταστολή, παρουσιάζοντας επιπλέον αξιοσημείωτα πλεονεκτήματα όπως η μικρή διάρκεια του χειρουργείου, ο ελάχιστος βαθμός τραυματισμού των ιστών και διεγχειρητικής αιμορραγίας, η ταχεία έξοδος των ασθενών από το νοσοκομείο (συνήθως εντός 4-5 ωρών από την επέμβαση), και η βελτίωση του επιπέδου της ποιότητας ζωής των ασθενών.

Επομένως, η αντιμετώπιση του σοβαρού πόνου και της έκπτωσης της λειτουργικότητας των ασθενών με μεταστατικά κατάγματα της ΣΣ είναι πλέον εφικτή μέσω ασφαλών, ελάχιστα επεμβατικών και καινοτόμων τεχνικών, οι οποίες εν τέλει οδηγούν σε βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών στα πλαίσια της παρηγορικής αντιμετώπισής τους.

H εμπειρία μας

1000
Ασθενείς το χρόνο
1000
Επιτυχημένα χειρουργεία
0
ώρες μέσος χρόνος νοσηλείας

Είμαστε πάντα δίπλα στον ασθενή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με email ή καλώντας μας προκειμένου να ερευνήσουμε τα αίτια της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε.

Scroll to Top