Βλαστοκύτταρα και Αυξητικοί Παράγοντες σε Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης

Βλαστοκύτταρα και Αυξητικοί Παράγοντες σε Παθήσεις της Σπονδυλικής Στήλης

Η χρήση βλαστοκυττάρων και αυξητικών παραγόντων για την αντιμετώπιση διαφόρων παθήσεων της σπονδυλικής στήλης κερδίζει συνεχώς έδαφος τα τελευταία έτη στα πλαίσια της αναγεννητικής ιατρικής.
Doctor.png
Από τον Dr. Στυλιανό Καπετανάκη
Επ. Καθηγητής Ιατρικής Δ.Π.Θ ( MD, PhD, FRCS)
Εξειδίκευση στο Κέντρο Σπονδυλικής Στήλης και Παραμορφώσεων στο Guy΄s & St. Thomas Hospital, London.
Υπεύθυνος Τμήματος Σπονδυλικής Στήλης και Παραμορφώσεων στο Ιατρικό Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης.

Βλαστοκύτταρα και Αυξητικοί Παράγοντες

Πρόκειται για θεραπείες των οποίων η τεχνογνωσία και η μεθοδολογία παρασκευής αναπτύσσεται ραγδαία, καθώς πρώιμες κλινικές δοκιμές έχουν δείξει ιδιαιτέρως ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Χαρακτηριστικό παράδειγμα θεραπείας με αυξητικούς παράγοντες είναι η χρήση του Πλάσματος πλούσιου σε Αιμοπετάλια (ΡRΡ) στη χρήση της εκφυλιστικής νόσου του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου. Η εκφυλιστική νόσος του Μεσοσπονδυλίου Δίσκου θεωρείται ότι αποτελεί το συχνότερο αίτιο της οσφυαλγίας, συνιστώντας παράλληλα και το αρχικό στάδιο στην εκφυλιστική διαδικασία της σπονδυλικής στήλης.

Το ΡRΡ αποτελεί ουσιαστικά ένα τμήμα του φυσικού αίματος του ασθενή, το οποίο επεξεργάζεται με κατάλληλη διαδικασία. Το σκεπτικό γύρω από τη χορήγηση του ΡRΡ είναι ότι οι αυξητικοί παράγοντες και διάφορα άλλα βιολογικά μόρια, τα οποία εγγενώς υπάρχουν στα έμμορφα συστατικά του αίματος μας (και ιδιαιτέρως, στα αιμοπετάλια), μπορούν να δράσουν επιδιορθωτικά σε ιστικές βλάβες επάγοντας την ιστική αναγέννηση αλλά και ρυθμίζοντας την φλεγμονώδη-ανοσολογική απόκριση σε κυτταρικό επίπεδο. Αρχικά, λαμβάνονται με απλή αιμοληψία από περιφερική φλέβα 10-50 mL αίματος από τον ασθενή, τα οποία επεξεργάζονται με μία ειδική διαδικασία (η οποία ονομάζεται φυγοκέντρηση) σε μία συσκευή, ούτως ώστε να διαχωριστεί το πλάσμα εμπεριέχον αιμοπετάλια από τα λοιπά έμμορφα συστατικά του αίματος. Η διαδικασία αυτή οδηγεί, εντός ολίγης ώρας, στο σχηματισμό ενός διαλύματος έτοιμου προς έγχυση (σε ποσότητα 1-3 ml) εντός του πάσχοντος μεσοσπονδυλίου δίσκου.

Η έγχυση διενεργείται στο χειρουργείο, υπό τοπική αναισθησία και ακτινοσκοπική καθοδήγηση, με τη διάρκεια της όλης χειρουργικής επέμβασης να κυμαίνεται από 10 έως 20 λεπτά. Ο ασθενής επιστρέφει στο θάλαμο, ενώ κινητοποιείται άμεσα μετά την έγχυση και λαμβάνει εξιτήριο εντός των επόμενων ωρών από το νοσοκομείο. Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι τα υπάρχοντα βιβλιογραφικά δεδομένα δείχνουν ότι η ίδια διαδικασία μπορεί να εφαρμοστεί και στην παρουσία παθολογίας και στις οπίσθιες αρθρώσεις (facet joints), η οποία αποτελεί ουσιαστικά και το επόμενο στάδιο το οποίο διαδέχεται την εκφύλιση του μεσοσπονδυλίου δίσκου. Ωστόσο, πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι η ανωτέρω θεραπεία πρέπει ιδανικά να εφαρμόζεται στα αρχικά μόνο στάδια της νόσου του μεσοσπονδυλίου δίσκου και των αρθρώσεων με βάση συγκεκριμένες ακτινολογικές ταξινομήσεις, και όχι σε τελικά στάδια, όπως επί ύπαρξης κήλης μεσοσπονδυλίου δίσκου ή σπονδυλικής στένωσης, ούτως ώστε να εξασφαλιστεί το βέλτιστο όφελος τους για τον ασθενή.
Μέσω της χρήσης των ελάχιστα επεμβατικών αναγεννητικών αυτών θεραπειών επιδιώκουμε ουσιαστικά την αποφυγή της διενέργειας χειρουργικής επέμβασης, γεγονός υψίστης σημασίας για τον ασθενή, διαδικασία όμως η οποία είναι αναγκαία να πραγματοποιηθεί επί ύπαρξης καταστάσεων όπως η κήλη μεσοσπονδυλίου δίσκου.
Η χρήση των βλαστοκυττάρων για την ελάχιστα επεμβατική αντιμετώπιση της εκφυλιστικής νόσου του μεσοσπονδυλίου δίσκου μελετάται επίσης ολοένα και περισσότερο στη σύγχρονη βιβλιογραφία. Πρόκειται για την ενδοδισκική έγχυση μεσεγχυματικών βλαστικών κυττάρων, τα οποία αποτελούν κύτταρα με ευρύ δυναμικό διαφοροποίησης προς συγκεκριμένους κυτταρικούς τύπους που υπάρχουν φυσιολογικά σε διαφόρους ιστούς του ενήλικου ατόμου.
Τα κύτταρα αυτά μπορούν να συλλεχθούν με ελάχιστα επεμβατικές τεχνικές (π.χ. με λιπο-αναρρόφηση από τον λιπώδη ιστό του κοιλιακού τοιχώματος) και, μετά από ειδική επεξεργασία στο εργαστήριο, να παρασκευαστούν υπό μορφή διαλύματος έτοιμου προς χορήγηση. Η χορήγηση μπορεί να πραγματοποιηθεί με την ίδια διαδικασία η οποία περιγράφηκε προηγουμένως και ο ασθενής να εξέλθει από το νοσοκομείο την ημέρα της επέμβασης, μετά από λίγες ώρες.
Τα δεδομένα από την δοκιμή της κυτταρικής αυτής θεραπείας σε ασθενείς με εκφυλιστική νόσο του δίσκου παραμένουν πρώιμα, αλλά ιδιαιτέρως ικανοποιητικά καθώς φαίνεται ότι αποτελεί μία ασφαλή αλλά και αποτελεσματική θεραπευτική επιλογή σε αυτούς τους ασθενείς, η οποία μπορεί θεωρητικά να καθυστερήσει έως και να αναστείλει πλήρως το ενδεχόμενο διενέργειας ανοικτού χειρουργείου.

Είμαστε πάντα δίπλα στον ασθενή

Μπορείτε να επικοινωνήσετε με email ή καλώντας μας προκειμένου να ερευνήσουμε τα αίτια της δυσκολίας που αντιμετωπίζετε.

Scroll to Top